Новини

ГЕТАУЕЙ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

21.12.2020

768x432.jpg
new_logos-OPIC_bg.png
eu.jpg

768x432.jpg
new_logos-OPIC_bg.png
eu.jpg

На 21.12.2020 г. ГЕТАУЕЙ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0454-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 3053,75 лв. от които 2595,69 лв. европейско финансиране и 458,06 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.